Shellshock Powered by Trendolizer

Roy de Lange on Twitter

Trending story found on twitter.com
Roy de Lange on Twitter
“Shellshock werd tijden #WW2 ook wel battle fatigue genoemd. Bij de eerste symptomen werden de militairen voor een periode van het front terug getrokken, waarna ze relatief snel herstelden. https://t.co/rjqMGnfKSs”
[Source: twitter.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments